Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację osób pracujących w UK i kupujących nieruchomość na kredyt w Polsce?

Polacy pracujący zagranicą często są zainteresowani zakupem nieruchomości w Polsce. Niektórzy traktują te transakcje inwestycyjnie, inni myślą o powrocie do ojczyzny na stałe lub chcą mieć miejsce, gdzie będą mogli się zatrzymać podczas wizyt w kraju i np. będą mogli zamieszkać w przyszłości. Czy szalejąca obecnie pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek kredytów hipotecznych oraz ceny nieruchomości w Polsce? Czy możliwe jest uzyskanie kredytu mieszkaniowego przez Polaków pracujących na stałe w UK? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kredyty hipoteczne udzielane przez polskie banki?

Ponieważ za gotówkę kupowanych jest w Polsce ok 30% nieruchomości, większość kupujących posiłkuje się kredytem hipotecznym. Aby uzyskać kredyt mieszkaniowy na zakup nieruchomości w Polsce należy złożyć wniosek w banku działającym na terenie kraju. Banki działające poza naszymi granicami nie oferują takich rozwiązań. Dodatkowo, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, waluta kredytu musi być zgodna z walutą uzyskiwanego dochodu, co znacznie zawęża liczbę dostępnych na rynku rozwiązań. Aktualnie tylko dwa banki posiadają w swojej ofercie kredyty walutowe w funtach brytyjskich – jest to Alior Bank oraz Bank Pekao. Jednocześnie warto wiedzieć, że oba te banki w ostatnim czasie wprowadziły zamiany polityki kredytowej mające na celu minimalizację ryzyka kredytowego. Wiąże się to bezpośrednio ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce będącym skutkiem pandemii COVID-19. Oba Banki zmieniły algorytmy liczenia zdolności kredytowej na niekorzyść klientów. Ponadto Alior Bank zwiększył wysokość wymaganego minimalnego wkładu własnego, a Bank Pekao wymaga, aby wpływy z tytułu wynagrodzenia kierowane były na rachunek w polskim banku. Tym samym, wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie liczby uruchamianych kredytów, których w Polsce, w porównaniu do poprzedniego roku, przyznano w sierpniu 2020 roku o ponad 20% mniej.

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na polski rynek nieruchomości?

Inaczej wygląda sytuacja na rynku nieruchomości. Tu nie obserwujemy większych zmian i nadal utrzymuje się trend wzrostu cen. Porównując dane z końca sierpnia 2020 do poprzedniego roku, zauważamy kilkunastoprocentowy wzrost cen ofertowych nowych mieszkań w największych polskich miastach oraz kilkuprocentowy wzrost cen gruntów w większości polskich województw. Również liczba oddanych do użytkowania nowych mieszkań w pierwszym półroczu 2020 roku jest na porównywalnym poziomie, jak w analogicznym okresie poprzedniego roku. Podobnie jest z pozwoleniami na budowę – w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wydano ich niewiele mniej niż rok wcześniej. W związku ze spadkiem zainteresowania mieszkaniami na wynajem, część inwestorów będzie jednak zmuszona sprzedać swoje nieruchomości, co w połączeniu z mniejszą liczbą udzielanych kredytów może spowodować zwiększenie liczby dostępnych ofert, a co za tym idzie, wyhamowanie wzrostu cen. Z drugiej strony, obniżone stopy procentowe spowodują zapewne wycofywanie przez część inwestorów nieopłacalnych depozytów bankowych i lokowanie środków w nieruchomości. Nie przewidujemy zatem w najbliższej przyszłości drastycznych zmian na rynku nieruchomości. Liczba dostępnych ofert oraz dynamika wzrostu cen powinna w utrzymywać się na aktualnym poziomie.

Kredyt mieszkaniowy dla Polaków pracujących w UK

Dla osób pracujących w UK zainteresowanych kredytem mieszkaniowym, większym wyzwaniem będzie zatem uzyskanie kredytu niż znalezienie atrakcyjnej nieruchomości. Na korzyść kredytobiorców działają obniżone w tym roku stopy procentowe. W obu bankach, w których można uzyskać kredyt, składową oprocentowania jest stopa bazowa LIBOR 3M GBP, która wynosi obecnie ok. 0,045%, co oznacza obniżkę o ok. 0,8% względem stycznia 2020 roku. Dla kredytobiorców oznacza to odczuwalnie niższą ratę. Kurs funta do złotówki, mimo sporej zmienności w tym roku, znajduje się na podobnym poziomie jak przed rokiem. Nie podejmujemy się jednak prognozowania przyszłych wartości kursu, gdyż wpływa na niego zbyt wiele nieprzewidywalnych czynników. Dla osób wnioskujących o kredyt ważny jest kurs funta w momencie uruchomienia kredytu. Wówczas kwota kredytu wyrażona w złotówkach jest zamieniana na funty. Odpowiednio wyznaczony termin zapłaty za nieruchomość daje komfort obserwowania kursu i uruchomienie kredytu w odpowiednim dniu.

Jak uzyskać kredyt mieszkaniowy na dogodnych warunkach?

Mając na uwadze powyższe informacje, uzyskanie kredytu w funtach brytyjskich jest nadal możliwe. Jest jednak wiele aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Zdecydowanie rekomendujemy wszystkim zainteresowanym konsultacje z ekspertami finansowymi MinvestTwój Dom w Polsce. Nasi eksperci mają kilkunastoletnie doświadczenie w finansowaniu tego typu transakcji i dużą wiedzę o rynku finansowym i specyfice pracy w UK. Dodatkowo, na bieżąco reagujemy na wprowadzane ograniczenia i wprowadzamy usprawnienia pozwalające szybko i sprawnie przejść przez proces kredytowy. Jeśli rozważasz zakup nieruchomości w Polsce, zrób kolejny krok i skontaktuj się z nami aby umówić się na niezobowiązujące, bezpłatne konsultacje.

Kredyt hipoteczny w Polsce podczas pracy w UK. Czy to w ogóle możliwe?
Menu